Sushi burger

CHICKEN KATSU
8.90 €


SAUMON SMOKY
8.90 €


TATAKI SAUMON
8.90 €


TATAKI THON
8.90 €