Chirashi

CHIRASHI ASSORTIMENT
15.50 €


CHIRASHI MIX
15.50 €


CHIRASHI SAUMON
14.50 €


CHIRASHI SAUMON AVOCAT
15.00 €